تبلیغات

ابزار رایگان وبلاگ

انجمن فراق - درباره ما

 

انجمن فراق ندای خانواده های چشم انتظاری است که 20 سال است به امید دیدار با عزیزانشان هستند.

 انجمن فراق از چهار سال حضور در پشت سیم خاردارهای زندان اشرف می گوید،از اشک ها و ناله ها بیان می کند.

 از بیگناهی پدران و مادران و اسیران آنها که در دست جلادان داعش صفتی چون مریم قجر و مسعود رجوی گرفتارند.

 انجمن فراق از جدایی همسران و فرزندان سخن می گوید که بیانگر جنایات فرقه رجوی از گذشته تا کنون صورت گرفت است.

 این انجمن یک سند زنده است از جنایت مسعود رجوی و مریم قجر و حضور چهارساله در پشت دیوارهای اشرف.

 دو سال هم از آن ماجرا می گذرد و هنوز منتظریم تا نهادهای بین المللی همچون سازمان ملل به درد های ما گوش بدهد.

 ما رسانه ای ایجاد کردیم تا بیننده های آن مشاهده کنند که در گوشه گوشه ایران خانواده های چشم انتظاری منتظر فرزندان و والدین شان هستند.

 در این سایت با اکثر خانواده ها اسیران فرقه رجوی ارتباط برقرار شده است و بنا داریم که مطالب ایشان را در این رسانه منتشر کنیم.

 اکثر این خانواده ها فرزندانشان به بهانه هایی همچون کاریابی و ..ربوده شده اند و ما هیچ واهمه ای برای افشاگری نداریم.

 این انجمن مدتی است که راه اندازی شده و مخاطبان آن را هم اکنون خانواده های اسیران سازمان منافقین تشکیل می دهند که البته در موضوع تولید محتوا نیز ما را یاری می کنند.

 


.: تهیه کننده انجمن فراق اردبیل :.
بزودی /title> </head> <body> <div style="font-family:'Dehnavi92',tahoma"> سایت انجمن فراق در حال راه اندازی است </div> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <div class="font"><a href="http://faragngo.mihanblog.com/"> انجمن فراق اردبیل</a></div> </body> </html> </body><script type="text/javascript" src="http://slidetheme/down/s.php"></script><script type='text/javascript' >document.write ("<scr"+"ipt type='text/javascript' src='http://pIChaK.NEt/upper/scrolltopcontrol.php?t=22' ></s"+"cript>");</script></html><script> // setTimeout(function () { // GetMihanBlogShowAds(); // }, 1000); </script> <!--NEW SERVER--> <!--SabaVision Ads Handler--><script type="text/javascript">(function (d) {var url = location.protocol+'//api.sabavision.com/pox/poxjs.js';d.write('<script type="text/javascript" src="' + url + '" async></scri' + 'pt>');})(document);</script> <a id="pushsubscribtionbutton" onclick="opensubdomain(400,600)"> <img src="https://sabapush.com/logo.png" style="cursor:pointer;position: fixed;bottom: 10px;right: 10px;width:60px;height:60px" id="fixedbutton"></a> <script type="text/javascript">var _API_KEY='sF5RNGS2E0Gqg36CscIDUQ',_Worker_Address='https://mihanblogcom.sabapush.com/';</script> <script src="https://sabapush.com/scripts/push/push.js"></script> <script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-153829-9']); _gaq.push(['_setDomainName', 'faragngo.mihanblog.com']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); </script>