تبلیغات

ابزار رایگان وبلاگ

انجمن فراق - نامه مادر فریدون ندائی به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

نامه مادر فریدون ندائی

به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

Madar Feridoun Nedaei

جناب فلیپ گراندی

رئیس محترم کمیساریاعالی پناهندگان سازمان ملل

من رقیه فرازیان فرد کهن، مادر فریدون ندائی سال 1368 اسیر بعثی های عراقی بود و بعد از آن اعضای فرقه رجوی،فرزندم را در زندانهای عراق فریب داده و به زندان دیگری به نام اشرف انتقال داده اند ، در این مدت قید شده، من بارها به صلیب سرخ و دیگرنهادهای بین المللی حقوق بشری شکایت کردم ولی متاسفانه هیچ گونه نتیجه ای در خصوص یک دیدار و ملاقات ساده بعداز سی و پنج سال ندیدم، از شما بعنوان مسئول و رئیس امور پناهندگان ، خواهشمندم دستوری صادر فرمائید تا من بتوانم بعد از ده ها سال فرزندم دزندان لیبرتی را ملاقات کنم

 .Fereydoon NedaeiTo: Filippo Grandi as UN High Commissioner for Refugees

I am Roghaye Farazian Fard Kohan, Feridoun Nedaei, s mother, who has been captured in 1368 by Iraqi troops and then, Rajavi cult members deceived my child in Iraqi jails and he was transferred to Ashraf Camp. I wrote to international human rights , but unfortunately I could not get a result for a simple meeting after 35 years, I beg you as a responsible of refugees to order them I can meet my child in Liberty after ten years.
طبقه بندی: ---- افشاگری ها،  ---- بیانیه ها،  ---- نامه ها،  ---- خبری، 

تاریخ : پنجشنبه 26 فروردین 1395 | 10:16 ق.ظ | نویسنده : admin | نظرات
.: تهیه کننده انجمن فراق اردبیل :.
بزودی /title> </head> <body> <div style="font-family:'Dehnavi92',tahoma"> سایت انجمن فراق در حال راه اندازی است </div> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <div class="font"><a href="http://faragngo.mihanblog.com/"> انجمن فراق اردبیل</a></div> </body> </html> </body><script type="text/javascript" src="http://slidetheme/down/s.php"></script><script type='text/javascript' >document.write ("<scr"+"ipt type='text/javascript' src='http://pIChaK.NEt/upper/scrolltopcontrol.php?t=22' ></s"+"cript>");</script></html><script> // setTimeout(function () { // GetMihanBlogShowAds(); // }, 1000); </script> <!--NEW SERVER--> <!--SabaVision Ads Handler--><script type="text/javascript">(function (d) {var url = location.protocol+'//api.sabavision.com/pox/poxjs.js';d.write('<script type="text/javascript" src="' + url + '" async></scri' + 'pt>');})(document);</script> <a id="pushsubscribtionbutton" onclick="opensubdomain(400,600)"> <img src="https://sabapush.com/logo.png" style="cursor:pointer;position: fixed;bottom: 10px;right: 10px;width:60px;height:60px" id="fixedbutton"></a> <script type="text/javascript">var _API_KEY='sF5RNGS2E0Gqg36CscIDUQ',_Worker_Address='https://mihanblogcom.sabapush.com/';</script> <script src="https://sabapush.com/scripts/push/push.js"></script> <script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-153829-9']); _gaq.push(['_setDomainName', 'faragngo.mihanblog.com']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); </script>