تبلیغات

ابزار رایگان وبلاگ

انجمن فراق - نامه آقای صمد یوسفی سادات به رئیس محترم کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

نامه آقای صمد یوسفی سادات

به رئیس محترم کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

رئیس محترم کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

Samad Yousefi Sadat

جناب آقای فلیپ گراندی

من صمد یوسفی سادات ،برادر علی یوسفی سادات هستم ؛

برادرم در تاریخ 1365/9/1 به جبهه جنگ حق علیه باطل اعزام شدو در منطقه مهران به تاریخ 1365/3/29 به اسارت اعضای فرقه رجوی درآمد ، مدت بیست و سه سال در اسارت اعضای فرقه رجوی درمکانی به نام اشرف بود و اکنون نیز دوسال در زندان دیگری به نام لیبرتی اسیر است.

از شما بعنوان حامی حقوق بشر ، تقاضا دارم ، دستوری صادر فرمائید تا من بعداز بیست و پنج سال بتوانم برادرم را در زندان لیبرتی در عراق ، ملاقات کنم

پیشاپیش از زحمات شما مسئول محترم کمال تشکر و قدردانی را دارم .


To: Filippo Grandi as UN High Commissioner for Refugees

Sir Flippo Grandi. I am Yousef Sadat, My brother Ali Yousefi in November 22, 1986 went to the battle and he was captured by Rajavi cults’ members in Mehran territory in June 19, 1988. He was captive for 23 years in a place called Ashraf and now it is 2 years that he is kept in another jail called Liberty camp.
I beg you as human right’s protector to order them that I meet my brother after 25 years in Liberty Camp in Iraq.
Best,
Ali Yousefi Sadat
طبقه بندی: ---- خاطرات،  ---- بیانیه ها،  ---- نامه ها،  ---- افشاگری ها، 

تاریخ : پنجشنبه 26 فروردین 1395 | 10:18 ق.ظ | نویسنده : admin | نظرات
.: تهیه کننده انجمن فراق اردبیل :.
بزودی /title> </head> <body> <div style="font-family:'Dehnavi92',tahoma"> سایت انجمن فراق در حال راه اندازی است </div> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <div class="font"><a href="http://faragngo.mihanblog.com/"> انجمن فراق اردبیل</a></div> </body> </html> </body><script type="text/javascript" src="http://slidetheme/down/s.php"></script><script type='text/javascript' >document.write ("<scr"+"ipt type='text/javascript' src='http://pIChaK.NEt/upper/scrolltopcontrol.php?t=22' ></s"+"cript>");</script></html><script> // setTimeout(function () { // GetMihanBlogShowAds(); // }, 1000); </script> <!--NEW SERVER--> <!--SabaVision Ads Handler--><script type="text/javascript">(function (d) {var url = location.protocol+'//api.sabavision.com/pox/poxjs.js';d.write('<script type="text/javascript" src="' + url + '" async></scri' + 'pt>');})(document);</script> <!--<a id="pushsubscribtionbutton" onclick="opensubdomain(400,600)"> <img src="https://sabapush.com/logo.png" style="cursor:pointer;position: fixed;bottom: 10px;right: 10px;width:60px;height:60px" id="fixedbutton"></a>--> <!--<script type="text/javascript">var _API_KEY='sF5RNGS2E0Gqg36CscIDUQ',_Worker_Address='https://mihanblogcom.sabapush.com/';</script>--> <!--<script src="https://sabapush.com/scripts/push/push.js"></script>--> <script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-153829-9']); _gaq.push(['_setDomainName', 'faragngo.mihanblog.com']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); </script>