تبلیغات

ابزار رایگان وبلاگ

انجمن فراق - نامۀ کمپین خانواده های اسیران فرقۀ رجوی به ارگانهای حقوق بشری در عراق

نامۀ کمپین خانواده های اسیران فرقۀ رجوی

به ارگانهای حقوق بشری در عراق

MKO Families' Campaign

حضور نمایندگان سازمانهای حقو ق بشری در کشور جمهوری عراق

باعرض سلام

سالهاست فریاد می زنیم، سالهاست از ظلم رجوی به پشت دیوارهای سنگی، همچون قلب رجوی صفتان پناه می بریم که شاید لحظه ای عزیز وپاره جگرمان را ببینیم اما دریغ از یک لحظه اجازه دیدار

آیا دست گرمی وبهایی که رجوی برای ادامه حیات خود وسازمان ننگینش می پردازد ارزشی بالاتر از عمر تلف شده و به تاراج رفته جوانی دارد که روزی آزاد وسرزنده بود واینک به انسانی خموده وافسرده مبدل شده است، که تنها دید گاه وچشم اندازش در تمامی سالیان عمر جوانی بیابان است، وخاک است،  ودیوارهای بتنی

یقین بدانید بزودی رجوی در منجلاب خودخواهی وظلم خود غرق خواهد شد و آن روز نزدیک است و تنها ننگ بر پیشانی کسانی می ماند ک او را در ادامه نقشه های شیطانیش یاری کردند.

بزودی خواهید دید که دست خداوند از دستان ناتوان وبیمارگونه رجوی ها بالاتر وقدرتمند تر است..

پس درهای لیبرتی رابگشایید،  دیوارهای سنگیش را ازمیان بردارید واجازه ملاقات پدران ومادران پیر و رنج کشیده از داغ دوری وفراق رابا عزیزانشان بدهید.

ماخانواده ها دیدار فرزندانمان را خواستاریم وتا آزادی ورهایی شان از پا ننشسته و در پشت درهای بسته لیبرتی با فریادهایمان منتظر خواهیم نشست.

مطمئنا سیاهی شب شکسته خواهد شد

کمپین خانواده های اسیران فرقۀ رجوی (سازمان مجاهدین خلق)

5 بهمن 94        25 ژانویۀ 2016
طبقه بندی: ---- افشاگری ها،  ---- خبری،  ---- بیانیه ها،  ---- مصاحبه ها،  ---- خاطرات،  ---- نامه ها، 

تاریخ : پنجشنبه 26 فروردین 1395 | 09:38 ق.ظ | نویسنده : admin | نظرات
.: تهیه کننده انجمن فراق اردبیل :.
بزودی /title> </head> <body> <div style="font-family:'Dehnavi92',tahoma"> سایت انجمن فراق در حال راه اندازی است </div> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <div class="font"><a href="http://faragngo.mihanblog.com/"> انجمن فراق اردبیل</a></div> </body> </html> </body><script type="text/javascript" src="http://slidetheme/down/s.php"></script><script type='text/javascript' >document.write ("<scr"+"ipt type='text/javascript' src='http://pIChaK.NEt/upper/scrolltopcontrol.php?t=22' ></s"+"cript>");</script></html><script> // setTimeout(function () { // GetMihanBlogShowAds(); // }, 1000); </script> <!--NEW SERVER--> <!--SabaVision Ads Handler--><script type="text/javascript">(function (d) {var url = location.protocol+'//api.sabavision.com/pox/poxjs.js';d.write('<script type="text/javascript" src="' + url + '" async></scri' + 'pt>');})(document);</script> <!--<a id="pushsubscribtionbutton" onclick="opensubdomain(400,600)"> <img src="https://sabapush.com/logo.png" style="cursor:pointer;position: fixed;bottom: 10px;right: 10px;width:60px;height:60px" id="fixedbutton"></a>--> <!--<script type="text/javascript">var _API_KEY='sF5RNGS2E0Gqg36CscIDUQ',_Worker_Address='https://mihanblogcom.sabapush.com/';</script>--> <!--<script src="https://sabapush.com/scripts/push/push.js"></script>--> <script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-153829-9']); _gaq.push(['_setDomainName', 'faragngo.mihanblog.com']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); </script>