تبلیغات

ابزار رایگان وبلاگ

انجمن فراق - بعد از گذشت ۲۸ سال، آیا می توانیم امیدی به دیدار مجدد داشته باشیم؟!

بعد از گذشت ۲۸ سال،

آیا می توانیم امیدی به دیدار مجدد داشته باشیم؟!

برادر و خواهر اصغر واحد رضایی ( اسیر رجوی در لیبرتی عراق)

درسال ۸۳ که با جدا شده های باند رجوی ملاقات داشتیم ، دونفر ازاینها برادرمان را می شناختند و خیلی خوشحال شدیم که خبر سلامتی اش را دریافت کردیم.

این خبر خشک وخالی برای مدتی مایه ی خوشحالی ما بود و ۱۱سال گذشت که این خبر خیر هرگز تکرار نشد !

برادران بهادری که اخیرا از لیبرتی به ایران بازگشتند، برادرم را نشناختند وما این بار ناامیدترازگذشته به خانه برگشتیم!

پدر ومادرمان چشم انتظار دیدن اصغر ازدنیا رفتند و می ترسیم که ما هم به چنین سرنوشتی گرفتار شویم که  البته هنوز امیدواریم که چنین نشود.

برادرمان اصغر درسال ۱۳۶۶ درجنگ عراق اسیر شده و درکمپ های مجاهدین رجوی بوده ، بدون نامه وتماسی!!!

منبع: انجمن نجات مرکز آذربایجان شرقی

MKO Families' Campaign
طبقه بندی: ---- افشاگری ها،  ---- خاطرات،  ---- خبری،  ---- بیانیه ها، 

تاریخ : شنبه 5 تیر 1395 | 11:11 ق.ظ | نویسنده : admin | نظرات
.: تهیه کننده انجمن فراق اردبیل :.
بزودی /title> </head> <body> <div style="font-family:'Dehnavi92',tahoma"> سایت انجمن فراق در حال راه اندازی است </div> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <div class="font"><a href="http://faragngo.mihanblog.com/"> انجمن فراق اردبیل</a></div> </body> </html> </body><script type="text/javascript" src="http://slidetheme/down/s.php"></script><script type='text/javascript' >document.write ("<scr"+"ipt type='text/javascript' src='http://pIChaK.NEt/upper/scrolltopcontrol.php?t=22' ></s"+"cript>");</script></html><script> // setTimeout(function () { // GetMihanBlogShowAds(); // }, 1000); </script> <!--NEW SERVER--> <!--SabaVision Ads Handler--><script type="text/javascript">(function (d) {var url = location.protocol+'//api.sabavision.com/pox/poxjs.js';d.write('<script type="text/javascript" src="' + url + '" async></scri' + 'pt>');})(document);</script> <!--<a id="pushsubscribtionbutton" onclick="opensubdomain(400,600)"> <img src="https://sabapush.com/logo.png" style="cursor:pointer;position: fixed;bottom: 10px;right: 10px;width:60px;height:60px" id="fixedbutton"></a>--> <!--<script type="text/javascript">var _API_KEY='sF5RNGS2E0Gqg36CscIDUQ',_Worker_Address='https://mihanblogcom.sabapush.com/';</script>--> <!--<script src="https://sabapush.com/scripts/push/push.js"></script>--> <script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-153829-9']); _gaq.push(['_setDomainName', 'faragngo.mihanblog.com']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); </script>