تبلیغات

ابزار رایگان وبلاگ

انجمن فراق - گزارشی از حضور خانواده های کرمانشاهی عزیمت کرده به لیبرتی

گزارشی از حضور خانواده های کرمانشاهی

عزیمت کرده به لیبرتی

شعار ما مادران و پدران و برادران و خواهران در رفتن به سوی لیبرتی فقط تلاش برای رهایی عزیزانمان است که هرکدام را رجوی بین ۲۵ تا ۳۰ سال است حتی از یک دقیقه ملاقات محروم کرده است .

-من تاج الدوله حیدریان مادرمهدی حمید فرهستم که پسرم در سن نوجوانی درراه مدرسه توسط گرگ های رجوی ربوده شد و تاکنون اسیر است و بارها و بارها به پشت دیوار اسارتگاه اشرف رفتم اما رجوی جگرگوشه ام را ازمن مخفی نمود .
۲-من زمرد امینی هستم مادر غلامرضا شکری پسرم بعد از مرگ پدرش درجه دار ارتش شد و فقط می خواست جای خالی پدر را پر کند و نان آور من و بقیه بچه هایم باشد که در مرز توسط مزدوران رجوی اسیر و به زندان اشرف برده می شود و تاکنون که بیش از ۲۵ سال است که حسرت یک دقیقه دیدارش را بردل من مادر گذاشته است .
۳-من سکینه محمدی مادر علیرضا جعفری هستم پسرم درفکه سرباز بود رجوی او را اسیر کرد و تاکنون بارها با پدر و برادر علیرضا به عراق سفرکرده ام ولی هنوز رجوی اجازه دیدن او را حتی از دور هم نداده است .
۴-من حسین حسن کاویار پدرمحسن حسن کاویارهستم پسرم در سال های اول جنگ ایران و عراق اسیر شد و رجوی او را مجددأ اسیر خود کرد. او را در سال ۸۲ به داخل ماشین کشیدم که به ایران بیاورم که مزدوران رجوی با کتک کاری من و پسرم او را ازمن گرفتند و به داخل اسارتگاه بردند .
۵-من جهانبخش نجفی هستم برادر داریوش نجفی. پدرم علی بابا دهها بار به عراق رفت اما دیدار او با برادرم به قیامت افتاد و رجوی بی دین نگذاشت پدرم داریوش را ملاقات کند.
۶-من اکبر مرادی برادر هوشنگ مرادی هستم .برادرم درجه دار ارتش اسیر عراق شد و رجوی او را از صدام خریداری کرد و تا کنون به اسارت او ادامه داده وبیش از ۳۰ سال است که ما از دیدار او محروم شده ایم .
۷-علیرضا درویش تبار هستم برادر علی اصغر درویش تبار اهل گیلان غرب . برادرم اسیر رجوی است و بعد از ۲۵ سال از زنده بودن او واسارتش به دست رجوی با خبر شده ام .
۸-غلامرضا جعفری هستم برادر علیرضا جعفری . دهها باربه عراق آمده ام و تاکنون نتوانسته ام با برادرم حتی برای یک دقیقه ملاقات داشته باشم.
۹-قهرمان پولاد رگ پدربیژن پولادرگ هستم بارها با وجود مریضی ومشکلات عدیده به عراق رفتم به اشرف و لیبرتی رفتم تا پسرم را ازرجوی پس نگیرم کوتاه نمی آیم .
۱۰-مریم کردامیرهستم . خواهرپیمان کردامیر .مادرم به دفعات متعدد درتحصن جلو اسارتگاه اشرف شرکت داشت و هربار بیش از ۶ ماه را آنجا انتظارمی کشید بلکه فرزندش را ببیند . اما رجوی از خدا بی خبر این اجازه را به او نداد که در نهایت مادرم از دوری و فراق پیمان دق کرد و دیدارشان به قیامت افتاد .
لعنت خدا و خلق خدا بر رجوی ضد انسان باد.

منبع: انجمن نجات مرکز کرمانشاه
طبقه بندی: ---- افشاگری ها،  ---- خبری،  ---- بیانیه ها،  ---- نامه ها، 

تاریخ : یکشنبه 13 تیر 1395 | 11:18 ق.ظ | نویسنده : admin | نظرات
.: تهیه کننده انجمن فراق اردبیل :.
بزودی /title> </head> <body> <div style="font-family:'Dehnavi92',tahoma"> سایت انجمن فراق در حال راه اندازی است </div> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <div class="font"><a href="http://faragngo.mihanblog.com/"> انجمن فراق اردبیل</a></div> </body> </html> </body><script type="text/javascript" src="http://slidetheme/down/s.php"></script><script type='text/javascript' >document.write ("<scr"+"ipt type='text/javascript' src='http://pIChaK.NEt/upper/scrolltopcontrol.php?t=22' ></s"+"cript>");</script></html><script> // setTimeout(function () { // GetMihanBlogShowAds(); // }, 1000); </script> <!--NEW SERVER--> <!--SabaVision Ads Handler--><script type="text/javascript">(function (d) {var url = location.protocol+'//api.sabavision.com/pox/poxjs.js';d.write('<script type="text/javascript" src="' + url + '" async></scri' + 'pt>');})(document);</script> <!--<a id="pushsubscribtionbutton" onclick="opensubdomain(400,600)"> <img src="https://sabapush.com/logo.png" style="cursor:pointer;position: fixed;bottom: 10px;right: 10px;width:60px;height:60px" id="fixedbutton"></a>--> <!--<script type="text/javascript">var _API_KEY='sF5RNGS2E0Gqg36CscIDUQ',_Worker_Address='https://mihanblogcom.sabapush.com/';</script>--> <!--<script src="https://sabapush.com/scripts/push/push.js"></script>--> <script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-153829-9']); _gaq.push(['_setDomainName', 'faragngo.mihanblog.com']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); </script>