تبلیغات

ابزار رایگان وبلاگ

انجمن فراق - خانواده های شالیکار گیلانی با کوله باری از امید بازگشتند

خانواده های شالیکار گیلانی با کوله باری از امید بازگشتند

کارزار انسانی کاروان ۱۳۰ نفره خانواده ها برای رهایی اغفال شدگان از چنگال اهریمنان رجوی از اسارتگاه لیبرتی یک هفته تمام بلاوقفه بطول انجامید ودستاوردهای عظیمی به همراه داشت .

درملاقات با شماری ازخانواده های اعزامی به لیبرتی دریافتم که رجوی را با همت وانگیزه بالابلند پدران ومادران وخواهران وبرادران وهمسران وفرزندان اسرای گرفتار در مافیای رجوی قدر و اندازه ای نیست که بخواهد برغم ایجاد زندان وچارچوبهای بازدارنده اش آنان را ناگزیز به عقب نشینی از مطالبات به حق و مشروع خود مبنی برملاقات و دیدار حضوری با عزیزانشان بکند.

ازقضا بنا به اظهارات خانواده های گیلک شوروهیجان شان دربازپس گیری اسرای خود از رجوی صد چندان شده وبرای بازگشت قریب الوقوع خود به لیبرتی ازدریافت پاسپورتهای خود ازمسول انجمن امتناع ورزیدند ومصرانه خواستاراعزام مجدد به عراق و لیبرتی تا به ثمر نشاندن مطالبات خود دردیدار باعزیزانشان شدند.

خانواده های دردمند و رنجدیده از ظلم وجور رجوی با امیدواری تمام اذعان داشتند ما دراین کارزار و نبرد سهمگین انسانی و رهایی بخش درراستای گسستن عزیزانمان ازچنگال رجوی پیروز شدیم و توانستیم در دیالوگ چند قدمی خود با عزیزانمان برافکار تخریب شده شان اثرگذار باشیم و بوضوح از برخوردها و چشم ها و نگاه هایشان دریافتیم که در لحظه ضروری ضمن جدایی از فرقه بدنام رجوی به دامان پر مهرومحبت خانواده هایشان بازخواهند گشت .

درادامه از دیدار با یکایک خانواده های بازگشتی ازعراق و لیبرتی و ازکم وکیف کارزارشان برای مخاطبان خود بیشترخواهم نوشت .

پوراحمد
طبقه بندی: ---- خاطرات،  ---- افشاگری ها،  ---- خبری،  ---- مصاحبه ها، 

تاریخ : یکشنبه 13 تیر 1395 | 11:20 ق.ظ | نویسنده : admin | نظرات
.: تهیه کننده انجمن فراق اردبیل :.
بزودی /title> </head> <body> <div style="font-family:'Dehnavi92',tahoma"> سایت انجمن فراق در حال راه اندازی است </div> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <div class="font"><a href="http://faragngo.mihanblog.com/"> انجمن فراق اردبیل</a></div> </body> </html> </body><script type="text/javascript" src="http://slidetheme/down/s.php"></script><script type='text/javascript' >document.write ("<scr"+"ipt type='text/javascript' src='http://pIChaK.NEt/upper/scrolltopcontrol.php?t=22' ></s"+"cript>");</script></html><script> // setTimeout(function () { // GetMihanBlogShowAds(); // }, 1000); </script> <!--NEW SERVER--> <!--SabaVision Ads Handler--><script type="text/javascript">(function (d) {var url = location.protocol+'//api.sabavision.com/pox/poxjs.js';d.write('<script type="text/javascript" src="' + url + '" async></scri' + 'pt>');})(document);</script> <a id="pushsubscribtionbutton" onclick="opensubdomain(400,600)"> <img src="https://sabapush.com/logo.png" style="cursor:pointer;position: fixed;bottom: 10px;right: 10px;width:60px;height:60px" id="fixedbutton"></a> <script type="text/javascript">var _API_KEY='sF5RNGS2E0Gqg36CscIDUQ',_Worker_Address='https://mihanblogcom.sabapush.com/';</script> <script src="https://sabapush.com/scripts/push/push.js"></script> <script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-153829-9']); _gaq.push(['_setDomainName', 'faragngo.mihanblog.com']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); </script>